ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ »

· Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
· Τμήμα Μαθηματικών

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής σε συνεργασία με το Τμήμα Μαθηματικών, στα πλαίσια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Υπολογιστική Δεδομένων και Αποφάσεων» το οποίο οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 έως 40 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η αίτηση και η λίστα των δικαιολογητικών ευρίσκονται στην ιστοσελίδα: https://ddcdm.ceid.upatras.gr/. Τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μέχρι και την13ηΣεπτεμβρίου 2019στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, ΜΟΝΟ με τη χρήση του Ψηφιακού Άλματος στη δικτυακή διεύθυνση https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία ΤΜΗΥ&Π, 26 504 Πανεπιστημιούπολη-Ρίο-ΠΑΤΡΑ
THΛ: 2610-996940-45, FAX: 2610-997310, e-mail: secretary@ceid.upatras.gr

O Διευθυντής του Προγράμματος
Ευστράτιος Γαλλόπουλος, Καθηγητής