Ο κ. Νικόλαος Σαρμάς, μεταπτυχιακός φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές", θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:00 στην αίθουσα Β/Μ 342.

Τίτλος: «Λύσεις οδευόντων κυμάτων σε εξισώσεις τύπου KdV»

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Μ. Βραχάτης, Β. Παπαγεωργίου, Ι.-Π. βαν ντερ Βέιλε (επιβλέπων)