ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Οικονομική & Ανάλυση Δεδομένων» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Μεγάλα Δεδομένα: Τάσεις και Προοπτικές» την Τρίτη, 16 Απριλίου 2019, ώρα 10:30, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30 Καλωσόρισμα
Νικόλαος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
10:45 Τα μεγάλα δεδομένα στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη
Εμμανουήλ Τζαγκαράκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών
11:15 Εξόρυξη γνώσης από μεγάλα δεδομένα με χρήση Spark
Σωτήριος Κωτσιαντής, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
11:45 Διάλειμμα
12:00 Διαχείριση και ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου: προκλήσεις, μέθοδοι και τεχνικές
Βασίλειος Μεγαλοοικονόμου, Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
12:30 Ποιότητα και αξιοπιστία μεγάλων δεδομένων: σύγχρονες τάσεις και προοπτικές
Αθανάσιος Θανόπουλος, Πρόεδρος Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
13:15 Σύνοψη
13:30 Συζήτηση - Ερωτήσεις


http://postgrad.econ.upatras.gr/el/ekdiloseis


Νίκος Γιαννακόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής ΠΜΣ
Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

--
Nicholas Giannakopoulos, Associate Professor
Director of MSc Applied Economics and Data Analysis
Department of Economics
University of Patras
University Campus, Rio
26504 Patras, Greece
Tel.:00302610969843
Fax.: 00302610997622
Email: ngias@upatras.gr
Web: https://sites.google.com/view/nicholasgiannakopoulos/