Μεταπτυχιακοί Φοιτητές του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" που δηλώνουν μαθήματα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-19, καλό θα ήταν να επικοινωνούν πρώτα μαζί μου (tsantas@upatras.gr) προκειμένου να καθοδηγούνται σχετικά.

Προσοχή: η ανακοίνωση δεν αφορά όσους έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα 12 μαθήματα του προγράμματος και οφείλουν μόνον τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Ο Διευθυντής του Προγράμματος