Προκειμένου οι ΜΦ να παρακολουθήσουν και αυτή την εβδομάδα μαθήματα επιλογής ώστε να αποφασίσουν ποια θα επιλέξουν, η δικτυακή πύλη στο Ψηφιακό Άλμα για τις δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2018-2019 θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και Κυριακή 03 Μαρτίου 2019 ώρα 23.59.