Η δημόσια παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος του Τμήματος Μαθηματικών: κ. Νικολίτσας Χατζηγιαννακίδου με θέμα:«Πολλαπλά Καθολικές Συναρτήσεις», θα γίνει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 στην πιστοποιημένη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Κέντρου Δικτύων UPNET του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής της υποψήφιας.