Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018, και ώρα 15:30 στην αίθουσα Β/Μ 342, η κ. Κωνσταντίνα Κωνσταντή, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές", θα παρουσιάσει την μεταπτυχιακή διπλωματική της εργασία για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. με τίτλο: "Η μέθοδος της αντίστροφης σκέδασης για την μη-γραμμική εξίσωση SchrΓ¶dinger και ακραία κυματικά φαινόμενα".

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Ι. βαν ντερ Βέιλε
Β. Παπαγεωργίου
Α. Τόγκας (επιβλέπων)