Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13:30 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών η φοιτήτρια, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Πολυτίμη Κάκκου, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Harmony Search vs Evolution Strategies: Μια Επιστημονική Διαμάχη".

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ι. Δημητρίου, Ε. Μακρή Ν. Τσάντας (επιβλέπων)