Οι ανανεώσεις εγγραφών (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) του Χειμερινού Εξαμήνου 2018-2019

· των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές»,
· και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"

έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ και θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη 25/09/2018 23:59.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος έχει δοθεί με την εγγραφή των ΜΦ στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

Η εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη προκειμένου:

1. οι ΜΦ να έχουν δικαίωμα Πιστοποιητικού Φοίτησης,
2. να ακολουθήσει η δήλωση μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου μετά το τέλος των ανανεώσεων εγγραφών.