Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μαθηματικών Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές (κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά) η Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Αναστασία Βλάχου θα παρουσιάσει την Διπλωματική της Εργασία με Tίτλο: "Ολοκληρώσιμες Μη-Γραμμικές Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Διαφορική Γεωμετρία", την Τρίτη, 1η Ιουλίου 2014, στις 12μ, στην αίθ. Β/Μ 342.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Ανδρέας Αρβανιτογεώργος
Βασίλης Παπαγεωργίου
Δημήτρης Τσουμπελής (Επιβλέπων)