Η κα. Αναστασία Παπακωνσταντίνου, φοιτήτρια του ΠΜΣ Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές, θα παρουσιάσει την διπλωματική εργασία της με τίτλο "Αξιολόγηση ιδιωτικών επενδύσεων του Ν.3299/04 με χρήση αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης" την Τρίτη 28/8 και ώρα 13.15 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η εξεταστική επιτροπή
Σωτήρης Κωτσιαντής (επιβλέπων)
Δημήτριος Καββαδίας
Θεοδούλα Γράψα