Ο φοιτητής κ. Στεργίου Κωνσταντίνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο: "Αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης σε Πολυεπεξεργαστικά Περιβάλλοντα" τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και ώρα 16.00 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Σωτ. Κωτσιαντής (επιβλέπων)
Ο. Ράγγος
Θ. Γράψα