Οι δηλώσεις μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου 2017-2018 των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (ΜΦ) του ΠΜΣ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» με έτος εισαγωγής 2014-2015 και μετέπειτα, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από την Τετάρτη 07/03/2018 έως και την Τετάρτη 14/03/2018 ώρα 23:59.

Οι ΜΦ πρέπει να δηλώσουν τα μαθήματα σύμφωνα με όσα τους προτείνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συγκεκριμένα:

(i) Οι πρωτοετείς ΜΦ εγγράφονται και παρακολουθούν αποκλειστικά τα μαθήματα του ΒΆ εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών ( η εξαμηνιαία δήλωση των μαθημάτων τους αντιστοιχεί σε ακριβώς 30 ECTS μονάδες, δηλαδή σε τρία (3) μαθήματα).
(ii) Ο αριθμός των ECTS μονάδων του εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτό διαμορφώνεται από την δήλωση των μαθημάτων κάθε ΜΦ από το ΓΆ εξάμηνο των σπουδών και μετέπειτα, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 ECTS μονάδων με την υπέρβαση του ορίου των 30 ECTS μονάδων να αφορά αποκλειστικά μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα, για τα οποία υπάρχει υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης.
(iii) Όσοι ΜΦ έχουν συγκεντρώσει ογδόντα (80) ECTS , δηλαδή έχουν ολοκληρώσει πλήρως τις απαιτήσεις σε μαθήματα, επιλέγουν μόνο «Διπλωματική εργασία».

Συμβουλευτείτε τον νέο Οδηγό Σπουδών του ΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που θα βρείτε στη σελίδα του Τμήματος/Προγράμματος http://www.math.upatras.gr/media/Oms_gr_17-18.pdf

Για την δήλωση μαθημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password) ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος. Για τυχόν δεισλειτουργία στην υποδοχή των δηλώσεών σας από την Ηλεκτρονική Γραμματεία παρακαλείσθε να στέλνετε e-mail στο itdesk@upatras.gr επισυνάπτοντας ένα print screen της οθόνης που το εμφανίζει.


Ο Διευθυντής Σπουδών του ΠΜΣ
Β. Παπαγεωργίου