Οι δηλώσεις μαθημάτων του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018, των μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" ξεκίνησαν ήδη ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 11/03/2018 ώρα 23:59.

Οι φοιτητές πρέπει να δηλώνουν τα μαθήματα σύμφωνα με όσα τους προτείνει το ηλεκτρονικό σύστημα. Συγκεκριμένα:
  • Οι πρωτοετείς Μ.Φ. εγγράφονται και παρακολουθούν αποκλειστικά τα μαθήματα του Β εξαμήνου του Προγράμματος Σπουδών (η εξαμηνιαία δήλωση των μαθημάτων τους αντιστοιχεί σε ακριβώς 30 ECTS μονάδες, δηλαδή σε 4 μαθήματα).
  • Ο αριθμός των πιστωτικών μονάδων του εξαμηνιαίου Προγράμματος Σπουδών, όπως αυτό διαμορφώνεται από τη δήλωση μαθημάτων του κάθε Μ.Φ. από το Γ εξάμηνο των σπουδών του και μετέπειτα, πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 60 ECTS μονάδων με την υπέρβαση του ορίου των 30 ECTS μονάδων να αφορά αποκλειστικά μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση επιτυχούς παρακολούθησης.
  • Όσοι Μ.Φ. έχουν συγκεντρώσει ενενήντα (90) ECTS, δηλαδή έχουν ολοκληρώσει πλήρως τις απαιτήσεις σε μαθήματα, επιλέγουν μόνον «Διπλωματική Εργασία». Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου ένας φοιτητής να επιλέξει τη «Διπλωματική Εργασία», πρέπει να έχει συγκεντρώσει σαράντα πέντε (45) ECTS μονάδες, δηλαδή να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τις απαιτήσεις τουλάχιστον έξι (6) μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τονίζεται στους κ.κ. φοιτητές ότι η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα των σπουδών τους
  • Α εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.
  • Β εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 1 μάθημα επιλογής.
  • Γ εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 1 μάθημα επιλογής.
  • Δ εξάμηνο: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

δεν είναι ενδεικτική αλλά ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Συμβουλευτείτε τον ΝΕΟ Οδηγό Σπουδών του προγράμματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Οι κ.κ. Μεταπτυχιακοί Φοιτητές πρέπει να προχωρούν στη δήλωση μαθημάτων αφού πρώτα έχουν επιλέξει την κατεύθυνση του προγράμματος στην οποία έχουν γίνει δεκτοί.

Για τη δήλωση μαθημάτων απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password) ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο πρόγραμμα για τις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος. Για τυχόν δεισλειτουργία στην υποδοχή των δηλώσεών σας από την Ηλεκτρονική Γραμματεία παρακαλείσθε να στέλνετε e-mail στο itdesk@upatras.gr επισυνάπτοντας ένα print screen της οθόνης που το εμφανίζει (με κοινοποίηση σε εμένα tsantas@upatras.gr).

Για την ΕΔΕ του Προγράμματος
Ν. Τσάντας, Καθηγητής