Η κ. Χρυσούλα-Μαρία Αναστασάκη, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές", θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. με τίτλο "Η Θεωρία Αριθμών του Ευκλείδη και μια ενδεχόμενη αξιοποίησή της για την εισαγωγή των μαθητών στις αποδεικτικές διαδικασίες" την Τρίτη 6 Μαρτίου και ώρα 10:00 στην αίθουσα Β/Μ 342.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,

Π. Καραζέρης, Α. Πατρώνης, Π. Τζερμιάς (επιβλέπων)