Οι ανανεώσεις εγγραφών (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) του Εαρινού Εξαμήνου 2017-2018
  • των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές»,
  • και των Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων"

έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 04/03/2018 23:59.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος έχει δοθεί με την εγγραφή των ΜΦ στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.

H εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη προκειμένου:
  1. οι ΜΦ να έχουν δικαίωμα Πιστοποιητικού Φοίτησης,
  2. να ακολουθήσει η δήλωση μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου (προγραμματίζεται για το διάστημα 05-11 Μαρτίου 2018).