Οι παραδόσεις του μαθήματος "Ανεύρεση Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων" του Διατμητικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" θα ξεκινήσουν στις 22/02 σύμφωνα με το πρόγραμμα:
  • Πέμπτη 09.00 - 11.00 (αίθουσα Β4, στο Τμημα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)
  • Πέμπτη 13.00 - 15.00 (αίθουσα Β3, στο Τμημα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής)

Το ωρολόγιο πρόγραμμα για τα υπόλοιπα μαθήματα θα ανακοινωθεί μέσα στην εβδομάδα μαζί με όλες τις σχετικές πληροφορίες.