Ο φοιτητής του Π.Μ.Σ. "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" κ. Μιχαήλ Λιαρμακόπουλος θα παρουσιάσει την Διπλωματική του Εργασία, με τίτλο: «Ενεργητική Μηχανική Μάθηση», την Παρασκευή 2/2/2018 και ώρα 12:00, στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου Βιολογίας/Μαθηματικών.


Η τριμελής επιτροπή
Σ. Κωτσιαντής, Λέκτορας (επιβλέπων)
Ο. Ράγγος, Επ. Καθηγητής
Θ. Γράψα, Αν. Καθηγήτρια