Ο φοιτητής κ. Διαμαντόπουλος Νικόλαος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο: "Πρόβλημα αναγνώρισης της αναδίπλωσης μιας πρωτεΐνης: Μια πρόταση επίλυσης σε Λογικό Προγραμματισμό με Διαχείριση Περιορισμών" τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου και ώρα 16.00 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Δ. Καββαδίας
Ο. Ράγγος
Σωτ. Κωτσιαντής (επιβλέπων)