Η φοιτήτρια κα. Βασιλική Σταμούλη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Σολιτονικές Λύσεις της Εξίσωσης sine-Gordon: από το Συνεχές στο Διακριτό Σύστημα» την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου και ώρα 15:00 στην αίθουσα Β/Μ 342.

Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή,
Ιάκωβος βαν ντερ Βέιλε, Καθηγητής (επιβλέπων)
Χρυσή Κοκολογιαννάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Βασίλης Παπαγεωργίου, Καθηγητής