Καλούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Τμήματος , να προσέλθουν στην Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8/10 στις 11.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του 3ου ορόφου.
  • Θα συζητηθούν θέματα που μας αφορούν όλους.
  • Θα οριστούν εκπρόσωποι για όλα τα όργανα του τμήματος (Τομείς, ΣΕΜΠΣ, ΓΣΕΣ ).

Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη, για να μην παρουσιαστούν ξανά φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσης.

Εκ μέρους των εκπροσώπων