Οι ανανεώσεις εγγραφών (ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΧΙ οι δηλώσεις μαθημάτων για τις οποίες θα ακολουθήσει νεώτερη ανακοίνωση) του Εαρινού Εξαμήνου 2016-2017 των
  • Μεταπτυχιακών Φοιτητών του ΠΜΣ «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές»,
  • Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων",
  • Υποψηφίων Διδακτόρων του Τμήματος Μαθηματικών

με έτος εισαγωγής το 2014-2015 και μετέπειτα, θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου https://progress.upatras.gr/ από την Τετάρτη 01/03/2017 έως και την Παρασκευή 10/03/2017 23:59.

Για την ηλεκτρονική εγγραφή απαιτείται ο λογαριασμός πρόσβασης (Username-Password, ο οποίος σας έχει δοθεί με την εγγραφή σας στο Τμήμα) στις υπηρεσίες τηλεματικής του Ιδρύματος.


H εγγραφή στο εξάμηνο είναι απαραίτητη προκειμένου:
  1. να ακολουθήσει (στο μέλλον) η δήλωση μαθημάτων εξαμήνου,
  2. οι ΜΦ και ΥΔ να έχουν δικαίωμα Πιστοποιητικού Φοίτησης.