Ο φοιτητής κ.Αλέξανδρος Κ. Μπόκοςτου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο: "Ρομποτικά Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα: μελέτη της διαδικασίας προγραμματισμού" την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 16.00 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Β.Κόμης (επιβλέπων)
Χ. Ζαγούρας
Σ. Κωτσιαντής