Οι δηλώσεις μαθημάτων του Χειμερινού Εξαμήνου 2016-2017, των μεταπτυχιακών φοιτητών του Δ.ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" με έτος εισαγωγής 2014-15 και μετέπειτα, παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 26/10/2016 ώρα 23:59.

Τονίζεται στους κ.κ. φοιτητές ότι η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα των σπουδών τους
  • Α εξάμηνο: 4 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού.
  • Β εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 1 μάθημα επιλογής.
  • Γ εξάμηνο: 1 υποχρεωτικό μάθημα κορμού, 2 υποχρεωτικά μαθήματα κατεύθυνσης, 1 μάθημα επιλογής.
  • Δ εξάμηνο: Μεταπτυχαική Διπλωματική Εργασία.

δεν είναι ενδεικτική αλλά υποχρεωτική. Παρακαλείσθε να είστε προσεκτικοί στη δήλωση που θα υποβάλλεται και να έχετε πάντα υπόψη και την προηγούμενη ανακοίνωση.

Διευκρινίζεται επίσης ότι, έχει εντοπιστεί και λυθεί το πρόβλημα "ελέγχου των κανόνων" για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής το 2014-2015 των οποίων οι δηλώσεις μαθημάτων προηγούμενων εξαμήνων δεν ήταν ορθές.

Για τυχόν δεισλειτουργία στην υποδοχή των δηλώσεών σας από την Ηλεκτρονική Γραμματεία παρακαλείσθε να στέλνετε e-mail στο itdesk@upatras.gr επισυνάπτοντας ένα print screen της οθόνης που το εμφανίζει (με κοινοποίηση σε εμένα tsantas@upatras.gr).

Για την ΕΔΕ του Προγράμματος
Ν. Τσάντας, Καθηγητής