Όσοι φοιτητές προτίθενται να επιλέξουν το μάθημα Στοχαστικές Διαδικασίες (Ε.Ε. 3ου εξαμήνου) του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων", να επικοινωνήσουν άμεσα μέσω e-mail με τον διδάσκοντα (idimit@math.upatras.gr).