Την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών η φοιτήτρια, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Ελισσάβετ Χαραλαμπίδη, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Μέτρηση αποδοτικότητας σχολικών μονάδων με τη μέθοδο της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων".

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ι. Γιαννίκος (επιβλέπων), Ι. Δημητρίου, Ν. Τσάντας