Την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" κα. Ελεάννα Φαλλίδα θα παρουσιάσει την Διπλωματική της εργασία με τίτλο "Βαρυτικά Κύματα" (περίληψη στο τέλος της ανακοίνωσης) στην αίθουσα 342 του κτιρίου Β/Μ, ώρα 12:00 μ. ενώπιον των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
Δ. Τσουμπελή, Β. Παπαγεωργίου και Α. Τόγκα.

Για την Εξεταστική Επιτροπή
Βασίλειος Παπαγεωργίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας είναι η κλασική θεωρία που προτάθηκε το 1915 από τον Albert Einstein για να εξηγήσει τη δομή του χωροχρόνου και την Βαρύτητα. Στη βάση αυτής της θεωρίας, ο Einstein πρόβλεψε την ύπαρξη βαρυτικών κυμάτων, τα οποία αποτελούν και το αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.
Στις αρχές του τρέχοντος έτους (2016), η επιστημονική ομάδα του Ligo (Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory) ανακοίνωσε την καταγραφή βαρυτικών κυμάτων από τους ανιχνευτές της ομώνυμης πειραματικής διάταξης. Τα βαρυτικά κύματα, λοιπόν, αποτελούν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα της σύγχρονης φυσικής, αφού, εκτός των άλλων, ανοίγουν το δρόμο για έναν εντελώς καινούριο τρόπο αστρονομικής παρατήρησης του σύμπαντος.
Ο στόχος της εργασίας αυτής είναι διπλός: α) Χρησιμοποιώντας μια σύγχρονη γεωμετρική σκοπιά, να παρουσιάσουμε το απαραίτητο θεωρητικό πλαίσιο της Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας του Einstein και, ειδικότερα, το μέρος που αφορά το θέμα διαπραγμάτευσης της παρούσας εργασίας - τα βαρυτικά κύματα - και β) να παρουσιάσουμε πρόσφατα επιτεύγματα και εξελίξεις στην ανίχνευση βαρυτικών κυμάτων και την χρησιμότητά τους στην αστρονομική παρατήρηση.