Η κ. Παναγιώτα Σπυροπούλου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" κατεύθυνση «Διδακτική Μαθηματικών», θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με Θέμα: «Το Ισοπεριμετρικό Πρόβλημα, μια ιστορική αναδρομή», την Πέμπτη 30 Ιουνίου, ώρα 13:15, στην αίθουσα 235 του Τμήματος Μαθηματικών.

Η εξεταστική Επιτροπή:
Παναγής Καραζέρης
Φιλαρέτη Καρατζόγλου-Ζαφειροπούλου
Ευτύχης Παπαδοπετράκης (επιβλέπων)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το ισοπεριμετρικό πρόβλημα είναι ένα από τα σπουδαία προβλήματα που τέθηκαν κατά την κλασική αρχαιότητα, το οποίο λύθηκε κατά τους ελληνιστικούς χρόνους. Ως Ισοπεριμετρικό πρόβλημα αναφέρεται, το πρόβλημα της εύρεσης εκείνων των σχημάτων στις δύο και τρεις διαστάσεις, τα οποία σε σύγκριση με τα ισοπερίμετρα, ή ισεπιφανειακά τους, έχουν κατΆ αντιστοιχία το μέγιστο εμβαδόν ή όγκο. Όπως διαπιστώνεται από τα διασωθέντα κείμενα, το πρόβλημα ήταν γνωστό ήδη από την εποχή του Πλάτωνα. Στο έργο του Αριστοτέλη υπάρχουν σαφείς αναφορές και χρήσεις σε συλλογισμούς, ως να είχε ήδη αποδειχθεί. Ωστόσο το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο των στοιχείων του Ευκλείδη, καθότι δεν επαρκούν τα Αξιώματα. Μετά την συμπλήρωση του αξιωματικού συστήματος του Ευκλείδη με πέντε ακόμη αξιώματα από τον Αρχιμήδη, μια σειρά από θεωρήματα που οδηγούν στη λύση του, τέθηκαν και αποδείχτηκαν. Η ολοκλήρωση της λύσης οφείλεται στο Ζηνόδωρο, το έργο του οποίου έχει εν μέρει διασωθεί από τον Πάππο και το Θέωνα.