Η υπάλληλος της Επιτροπής Ερευνών στην οποία μπορείτε να απευθύνεστε για κάθε πληροφορία που αφορά στο επιμίσθιο που δίνεται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές είναι η κ. Παναγιώτα Γιωτοπούλου (τηλ: 2610969052, email: pgiotopoulou@upatras.gr) και όχι η κ. Χαρακτηνιώτη που εκ παραδρομής σας έγραψα σε προηγούμενο μήνυμά μου.

Φίλιππος Αλεβίζος