Την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 στην μεγάλη αίθουσα τηλεδιάσκεψης του Πανεπιστημίου της Πάτρας η κ. Μαρία Καίσαρη θα υποστηρίξει τη διδακτορική διατριβή της με τίτλο: "Διδακτικές διαστάσεις των μοντέλων των μη Ευκλείδειων Γεωμετριών στα πλαίσια της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης", η οποία εκπονήθηκε με επιβλέποντα καθηγητή τον κ. Αναστάσιο Πατρώνη, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και μέλη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής τους κ.κ. Βασίλειο Παπαντωνίου ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών και Δέσποινα Πόταρη αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών στο ΕΚΠΑ.

Περίληψη

Η διδακτορική διατριβή της Μ. Καίσαρη εστιάζεται στο πρόβλημα της "μετάβασης" από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην τριτοβάθμια προτείνοντας τη σύνδεση των Στοιχειωδών με τα Ανώτερα Μαθηματικά και ιδιαίτερα τις μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες που αποτελούν ένα ελκυστικό αντικείμενο για έρευνα στο παραπάνω πλαίσιο. Η παρουσίαση εστιάζει ιδιαίτερα στη διδακτική σημασία των μοντέλων της Ελλειπτικής Γεωμετρίας.

Θα γίνει μια σχετικά σύντομη ιστορική αναδρομή από την ανακάλυψη των μη Ευκλείδειων Γεωμετριών μέχρι την αξιωματική θεμελίωση του Hilbert. Επίσης θα αναλυθεί ένα νέο θεωρητικό πλαίσιο έρευνας για τη διδακτική της γεωμετρίας και στην συνέχεια θα περιγραφεί η ερευνητική μεθοδολογία και το κυρίως διδακτικό πείραμα. Σ' αυτό συμμετείχαν φοιτητές του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Πάτρας οι οποίοι ασχολήθηκαν, μεταξύ άλλων, με ζητήματα όπως: η συντομότερη διαδρομή μεταξύ δύο σημείων πάνω στην επιφάνεια της σφαίρας και η κατασκευή μοντέλου της Ελλειπτικής Γεωμετρίας.