Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Μαθηματικα & Σύγχρονες Εφαρμογές» Κατεύθυνση: "Διδακτική των Μαθηματικών" ο μεταπτυχιακός φοιτητής Δημόπουλος Άγγελος θα παρουσιάσει τη Διπλωματική του Εργασία με Τίτλο: "Από τις προσπάθειες για απόδειξη του 5ου Αιτήματος του Ευκλείδη στις μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες", στην Αίθουσα B/M 342, την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.

Περίληψη: Σύμφωνα με τα διασωθέντα από την αρχαιότητα κείμενα, η αρχαιότερη αναφορά σε προσπάθεια απόδειξης του περίφημου 5ου αιτήματος του Ευκλείδη (γνωστού ως αξιώματος των παραλλήλων) από τα υπόλοιπα τέσσερα, εμφανίζεται στον Νεοπλατωνικό φιλόσοφο Πρόκλο (410 με 485) τον τελευταίο Σχολάρχη της Ακαδημίας του Πλάτωνα. Για 2000 περίπου χρόνια οι προσπάθειες της μαθηματικής κοινότητας για μια τέτοια απόδειξη έμειναν άκαρπες ως προς το ζητούμενο, αλλά γονιμότατες ως προς την ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης και την ανίχνευση νέων περιοχών. Η στροφή στην αποδοχή και διερεύνηση συνεπειών της άρνησής του από τους Lambert (1728-1777) και Legendre (1752-1833) άνοιξε ουσιαστικά το δρόμο στην επόμενη γενιά, το πρώτο μισό του 19ου αι., Bolyai, Lobachevsky, Gauss, για τη συγκρότηση των μη Ευκλείδειων γεωμετριών σε συνεπείς αξιωματικοποιημένες θεωρίες.

Η Τριμελής Επιτροπή

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
Καραζέρης Παναγής
Παπαδοπετράκης Ευτύχιος (Επιβλέπων)