Η εξέταση του μαθήματος ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι για όσους φοιτητές του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" έχουν δηλώσει το μάθημα στο εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2013-14, θα γίνει στην αίθουσα Β/Μ 235 στις 29/9 ώρα 16.00.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οι οποίοι σκοπεύουν να παρευρεθούν στην εξέταση θα πρέπει το αργότερο μέχρι και την Κυριακή 14/9 να στείλουν επιβεβαιωτικό email στο tsantas@upatras.gr προκειμένου να τους αποσταλούν σχετικές λεπτομέρειες.

Ο Πρόεδρος του Τμήματος