Στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Φωτεινή Σερέτη θα παρουσιάσει την διπλωματική εργασία με τίτλο "€œΔικτυωτά και Διαστάσεις"€ την Δευτέρα 16/05/2016 στην Αίθουσα Β/Μ 342 και ώρα 12:00.