Την Τρίτη 10 Μαΐου 2016 και ώρα 12:00 στην αίθουσα Β/Μ 236 του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών, η φοιτήτρια του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Μαρία Μπιστιντζάνου, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Αιτιότητα κατά Granger σε VAR υποδείγματα. Μια εφαρμογή σε χρονοσειρές αβεβαιότητας της οικονομικής πολιτικής (EPU Indices)".

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Φ. Αλεβίζος, Ιωάν. Βενέτης (επιβλέπων), Ευφρ. Μακρή