Την Πέμπτη 4-9-2014, στις 10.30 π.μ., στην αίθουσα 342, η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Αρβανίτη Παναγιώτα θα παρουσιάσει την διπλωματική της εργασία για την απόκτηση Μ.Δ.Ε.

-Η εργασία είναι επί των πεπερασμένων γενόμενων (π.γ.) προβολικών modules επί δακτυλίου Noether και ειδικότερα επί του δακτυλίου πολυωνύμων k[x1,x2,...,xn] (k σώμα).
-Η εργασία πραγματεύται το θεώρημα Serre (1958) :
" Κάθε π.γ. προβολικό module επί του δακτυλίου k[x1,x2,...,xn] είναι σταθερά ελεύθερο. " και μέσω αυτού, το θεώρημα Quillen-Suslin (1976) :
" Κάθε π.γ. προβολικό module επί του δακτυλίου k[x1,x2,...,xn] είναι ελεύθερο. "

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή αποτελείται από τους Π. Καραζέρη, Π. Λεντούδη (επιβλέποντα) και Π. Τζερμιά.