Από το Τμήμα Μαθηματικών ανακοινώνεται ότι ημερομηνία έναρξης των παραδόσεων για το μεταπτυχιακό μάθημα του Διατμηματικού ΠΜΣ "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" Εργαστήριο σε Θέματα Στατιστικής και Χρονοσειρών είναι η Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 (ώρες και αίθουσες σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα).