Τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12:30 στην αίθουσα Β/Μ 235 του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών η φοιτήτρια, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Παναγιώτα Μελισσαροπούλου, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: "Παιχνίδια Αγοράς: Το παιχνίδι της Καθαρά Ανταλλακτικής Οικονομίας".

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Ι. Δημητρίου, Κ. Πετρόπουλος, Ν. Τσάντας (επιβλέπων)