Ημερομηνία: Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016, Ώρα: 12:00, Αίθουσα: 342
Ομιλητής: Σταύρου Π. Αδάμ (Υποψήφιος Διδάκτορας)
Θέμα: «Ανάπτυξη και Θεμελίωση Μεθόδων για Αξιόπιστους Νευρωνικούς Υπολογισμούς».
Η παρουσίαση αυτή είναι στα πλαίσια παρουσίασης της διδακτορικής του διατριβής.