Την Παρασκευή 29-1-2016 στην αίθουσα 343 στις 11.00 πμ η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κα Χάρις Γεωργούντζου θα παρουσιάσει την διπλωματική της εργασία. Ο τίτλος της εργασίας είναι "Ομολογιακός χαρακτηρισμός των Ομαλών Δακτυλίων" και είναι στην περιοχή της Άλγεβρας.

Η επιτροπή αποτελείται από τους Π Καραζέρη , Π Λεντούδη , Π Τζερμιά.

Για την επιτροπή
Παύλος Λεντούδης