Ο φοιτητής κ. Κωστόπουλος Γεώργιος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο: "Μαθησιακά αντικείμενα: Διαδικασίες επαναχρησιμοποίησης και εκτίμηση κόστους" τη Πέμπτη 24 Ιουλίου και ώρα 11.00 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Σωτ. Κωτσιαντής
Ο. Ράγγος
Π. Πιντέλας (επιβλέπων)