Η κ. Ξυλούρη Ειρήνη Μαρία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές" κατεύθυνση «Διδακτική Μαθηματικών» θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της Εργασία με τίτλο: «Οι παραστατικοί αριθμοί και οι δυνατότητες διδακτικής τους αξιοποίησης» την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, ώρα 13:00, στην αίθουσα 342.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο πρώτο μέρος εκθέτουμε συνοπτικά τις βασικές απόψεις των δύο μεγάλων της γνωστικής ψυχολογίας, του θεμελιωτή της Γενετικής Επιστημολογίας, Jean Piaget, καθώς και τη διαλεκτική της εκδοχή, δηλαδή τις απόψεις του Lev Vygotsky γύρω από τα θέματα της σχέσης της γλώσσας με τη σκέψη και τη διαμόρφωση των εννοιών στα παιδιά. Στο δεύτερο μέρος εστιάζουμε στη διαμόρφωση της έννοιας του αριθμού στα παιδιά, εντοπίζοντας κάποια στιγμιότυπα και από την ιστορία, από τη φυλογένεση, και από τη οντογένεση, μένοντας κύρια στο ερμηνευτικό πλαίσιο των απόψεων των δύο προαναφερθέντων ερευνητών. Κάνουμε μια μικρή αναφορά στις γλώσσες των αριθμών, δηλαδή στα αριθμητικά συστήματα και στο διαχωρισμό, με βάση τα δομικά τους χαρακτηριστικά, σε αθροιστικά και θεσιακά. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την υλική γλώσσα των αριθμών που είχαν αναπτύξει οι Πυθαγόρειοι αναπαριστώντας τους αριθμούς με ψηφίδες, τη γνωστή ως ψηφοφορία. Πρόκειται για την αναπαράσταση που οδήγησε στη θεωρία και πρακτική των παραστατικών αριθμών. Τέλος παρουσιάζουμε ένα μικρό διδακτικό πείραμα, μια μικρή δοκιμή, που εκτελέσαμε με μικρούς μαθητές, για να πάρουμε μια πρώτη εικόνα για το αν είναι χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μια έρευνα, συστηματική και μεγάλης κλίμακας, σχετική με την αξιοποίηση της ψηφοφορίας και των παραστατικών αριθμών στη διδασκαλία της αριθμητικής των θετικών ακεραίων.


Η εξεταστική Επιτροπή:
Ευγενία Κολέζα
Καραζέρης Παναγής
Ευτύχης Παπαδοπετράκης (επιβλέπων)