Λόγω εκτάκτου κωλύματος, η προγραμματισμένη για σήμερα ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ΩΡΑ 13:00 στην ΑΙΘΟΥΣΑ 249 Β/Μ του κτηρίου του Τμήματος Μαθηματικών παρουσίαση της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του φοιτητή, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων", ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΗ με ΤΙΤΛΟ: "Φράγματα τύπου Chernoff και Εφαρμογές" θα γίνει αύριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 και ΩΡΑ 11:30 στην ΑΙΘΟΥΣΑ 249 Β/Μ.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή
Σ. Κουρούκλης, Δ. Καββαδίας, Β. Πιπερίγκου (επιβλέπουσα)