Ο φοιτητής κ. Λεωνίδας-Ευθύμιος Παναγιώτου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία του με τίτλο:"Εξερεύνηση χώρου από κινούμενα ρομπότ" την Τετάρτη 23 Ιουλίου και ώρα 17.00 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Ευστράτιος Γαλλόπουλος
Ευάγγελος Δερματάς
Αντώνιος Τζες (επιβλέπων)