Η φοιτήτρια κ. Βίκυ Βασιλείου του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της με τίτλο:"Προσεγγίσεις στο Πρόβλημα του Γραμμικού Προγραμματισμού" τη Δευτέρα 21 Ιουλίου και ώρα 10.30 στην αίθουσα Β/Μ 235.

Η Eξεταστική Eπιτροπή
Θεοδ. Γράψα
Σωτ. Κωτσιαντής
Ν. Τσάντας (επιβλέπων)