Ο φοιτητής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Μαθηματικά των Υπολογιστών και των Αποφάσεων" κ. Γεώργιος Κανελλακόπουλος θα παρουσιάσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική του εργασία με τίτλο: "Σύγκριση μεθόδων μοντελοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών" την Τρίτη 13 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 στην αίθουσα Σεμιναρίων του εργαστηρίου Πληροφοριακών Συστημάτων Υψηλών Επιδόσεων (Κτήριο Β - 2ος όροφος).

Η Εξεταστική Επιτροπή
Γεώργιος Ανδρουλάκης
Σπυρίδων Λυκοθανάσης
Γεώργιος Παυλίδης (επιβλέπων)