Μπορείτε να δείτε το γραπτό σας την Τετάρτη (9-7-2014) μεταξύ 12 και 1 μμ. στο γραφείο 222. Οι βαθμολογίες θα κατατεθούν στη γραμματεία την Πέμπτη το πρωί.

12172 1
12176 3
12179 6
12184 3
12199 5
12224 3
12225 4
12226 0
12235 3
12244 5
12253 0
12264 3
12271 3
12289 8
12312 2
12320 6
12332 5
12336 3
12338 1
12345 6
12381 3
13010 1