03050: 3
09157: 7
10035: 8.5
10074: 7
10198: 8
10116: 2
10133: 2
10146: 8.5
10212: 3
10221: 2
10279: 3
11215: 5
11218: 5
11264: 3.5
11286: 2
525(ΜΕΤ): 5

Στις βαθμολογίες έχουν συμπεριληφθεί οι εργασίες και η πρόοδος.
Όποιος/α επιθυμεί να δει το γραπτό να περάσει από το γραφείο 252 την Παρασκευή 4/7 11.30-12.30.