Τα θέματα, οι λύσεις των θεμάτων καθώς και τα αποτελέσματα της εξέτασης μπορείτε να τα δείτε στο eclass του μαθήματος

upatras eclass | Στατιστική Συμπερασματολογία ΙΙ | Αποτελέσματα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2023-24