Θα ήθελα να ενημερώσω τους φοιτητές/τριες που εξετάστηκαν στα μαθήματα «Μιγαδική Ανάλυση», «Θεωρία Μέτρου και Ολοκλήρωσης» και «Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές» ότι μπορούν να να δουν το γραπτό τους την
Παρασκευή 27 Οκτωβρίου και ώρα 10:00 στο γραφείο 319.
Ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση, που οφείλεται σε μια ξαφνική και σοβαρή αδιαθεσία είχε σαν αποτέλεσμα να πάρω αναρρωτική άδεια.