Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να δουν το γραπτό τους στο μάθημα «Συναρτησιακή Ανάλυση: Χώροι και Τελεστές» μπορούν να προσέλθουν την Δευτέρα 3/07/2023 στις 12:15 στο γραφείο μου Β/Μ 319.